TOLNA MEGYEI MŰVÉSZETI OLDALAK
Események

Vissza a TolnaArt oldalra
Vissza az eseménynaptárhoz


2004. január 17.
Helytörténeti pályázat
kiírása

A Tolna Megyei Önkormányzati Közgyűlés Elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ, a Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky Mór Megyei Múzeuma és a Tolna Megyei Honismereti Egyesület által meghirdetett pályázatra beküldhető a megye történetének bármely korszaka: politikai-, gazdasági-, oktatási-, kulturális-, közművelődési-, egészségügyi-, igazságszolgáltatási területéről, hivatalairól, intézményéről, vállalatáról, üzeméről, fontosabb vállalkozásáról, jelesebb személyiségéről írott tanulmány.
Kiemelt téme: Szekszárd város utolsó 100 esztendejének kutatása.

Pályázati feltételek

1. A pályázat nyilvános, azon kortól, végzettségtől függetlenül bárki részt vehet.

2. Egykori levelezések, iratok, cikkek, falukrónikák, hitelt érdemlő adatokra épülő visszaemlékezések, levéltári, irattári vagy személyi tulajdonban lévő dokumentumok felhasználásával a pályaművek hiteles forrásokra épüljenek. Az adatokra a pályázat jegyzetében a szokásos módon hivatkozni kell.

3. A pályázat terjedelme minimum egy ív (22-23 oldal, oldalanként 30 sor, soronként 60 leütéssel). Falutörténet esetén a minimális terjedelem 3 ív. Egészében, vagy fejezeteiben publikált tanulmány pályázatra nem küldhető be. A pályázatokat jeligével, egy példányban a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárába (7100 Szekszárd, Béla tér 1. Pf. 33.) várjuk. A pályamű mellé zárt borítékban kell elhelyezni a szerző nevét és levelezési címét.

Pályázat díjai:

I. díj 50.000 Ft
II. díj 35.000 Ft
III. díj 30.000 Ft

A pályázatot meghirdető szervek által alakított zsűrinek jogában áll több I., II., III. díjat kiadni, vagy a pályaművek színvonalától függően a díjakat megosztani, esetleg visszatartani.

A díjazott legjobb pályamunkák megjelenését a kiírók elősegítik. A díjazásban nem részesült műveket a zsűri munkajutalomban részesítheti.

A pályaművek beérkezésének ideje: 2004. augusztus 31.

A pályázatra beküldött példányok - a szerzői jog fenntartása mellett - a levéltár kézirattárába kerülnek. A pályaművek 5 évig nem kutathatók, az első közlés jogát a kiíró szervek maguknak fenntartják. Közlés esetén az alkotókat szerzői díj is megilleti.

Az eredményhirdetés időpontja: 2004. október 24.

  dr. Horváth Béla PEIGYFK főigazgatója
  Frankné dr. Kovács Szilvia TM. Önk.Közgyűlés elnöke
  Kocsis Imre Antal Szekszárd MJ Város polgármester
  Kaczián János TMHE elnöke
  dr. Gaál Attila WMMM igazgatója
  dr. Dobos Gyula TMÖL igazgatója
  dr. Say István TMÁMK igazgatója

Az oldalt összeállította: Rühl Gizella