Paks, 1947.
Kiállítások:

Középiskolás korában egy rajzával díjat nyert. Zilachi György festőművész Budapestre hívta és az általa vezetett szakkörbe járt.
Földmérőnek tanult, majd a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat alkalmazásában számos település térképének elkészítésében tevékenykedett.
1983-tól magánvállalkozó.
1997-ben megnyitja saját galériáját, melyben kiállításokat és irodalmi esteket rendez.
A PÉGER GALÉRIA alkotásainak állandó bemutató helye.
Rendszeres résztvevője az alkotótáboroknak.
Tagja a Tolna megyei Bárka Müvészeti Szalonnak és más civil szervezeteknek.
Alkotásai megtalálhatók a Paksi Képtárban, közintézmények és magánszemélyek tulajdonában.
Képei számos országba eljutottak.


A művész hűsége

Aki ismeri Péger Józsefet, a paksi "életművészt", az tudja róla, hogy rendkívül bohém, s igen öntörvényű ember. Ám a szíve nagy. Galériája Paks egyik éke. Szeretni való közösségi hely, ahol a testvérmúzsák adnak egymásnak randevút, hogy gazdagodjon, nemesedjen és felviduljon a lélek, hogy könnyebbek legyenek a lépéspróbák a másik felé.
Úgy is fogalmazhatnék, ez a galéria missziós hely. Ahol jó megpihenni, vagy éppen részesévé válni annak a kínnal-gyönyörrel teli alkotófolyamatnak, ami a művészt jellemzi.
S jó azt is érezni, hogy talpig nehéz hűség jellemzi az alkotót.
Hűség a szülőföldhöz, a szépséges tolnai tájhoz, hűség a magyarsághoz, családi gyökereihez, hűség és alázat a művészethez - az örökös jobbítás szándékával.

Magával ragadó, felkavaró, merész installációi, hömpölygő "deszkaversei" felkiáltójelek, s nem csak Duna-parti kisváros életében, hanem a kortárs képzőművészetben is.
Péger József a saját igazát kiáltja világgá.
Nem csak lírai akvarellekkel, merész olajképekkel, hanem szavakkal is, hogy még teljesebb legyen az üzenet, még inkább célba érjen a gondolat.

Bibliai magvető, aki termést remél - a szívekben, a fejekben, az attitűdökben -, hogy jobb legyen e bűntől terhes világ. Az ezredforduló éveiben veti be az ősi technikát, s ha tehetné még zenét is társítana a látványhoz, a deszkákra rótt sorokhoz, csak hogy hatásosabb legyen az élmény. S teszi ezt kíméletlen következetességgel, mindenféle kényszerítés és megalkuvás nélkül, politikusokkal nem paktálva.
Mert tudja: "A sötétség urának a váladéka a politika".
Ezért aztán hagyja a politikát és inkább építkezik. Belülről és a vásznon, az akvarellpapíron és a deszkákon.
Művei kiállják a próbát, és nem hajlítják meg a gerincét.
A maga választotta úton halad, de Isten kegyelméből.
Hiszi, hogy odafönn is követik az útját, figyelik lépteit. Ezért bízik oly kitartóan az égi-földi párbeszéd erejében.

Péger Józsefnek a szín, a látvány, az illat és az indulat a tanítómesterei.
És a barátok, akik szívesen merítkeznek meg művészetében.
Kívánom, hogy sokáig szerezzen még nekünk örömöt képeivel, deszkaverseivel, bohóc-létével, finom iróniájával és bölcs humorával, hiszen művésznek lenni - Goethe vallja -, nem szakma, hanem sors.

Lőrincz Sándor
újságíró

A művész munkái megvásárolhatók a
FolioArt Műtárgy és Ajándékboltban is.


Péger József
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 3.
Telefon: 36 -75/417-517, 36-20/455-0691
E-mail: peger.jozsef@freemail.hu


Összeállította: Rühl Gizella